Kurs for innvandrere

Så er det på nytt kurs frå 12 til 16 august. HTMklubben står for drift av 3 kurs. Det er kniv og slire, kontursag og spikking , og jernbanegruppa har modellbyggjing. Det er normalt 6 personer på kvar gruppe. For kniv og slire var alle frå Syria. Sist ankomen til landet var i februar for ein av deltakerne. Då er det ikkje lett å kommunisere, men litt armer og bein og nokon som har vore lenger i landet og kan meir norsk hjelper godt.

Farhan

img_1386

Belal og Alshiekh
Frå venstre Kalifa, Farhan, Belal, Kalid, Paul, og AlshiekhJernbane modell laga av ein av deltakerne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s